Életképek

Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod melyik felét hiheted el.

      

"Ha barát kell, a legjobb barátod leszek
Ha magányra vágysz, én a csönded leszek
és ember leszek, mert emberre vágysz
ki szeret, ki elfogad, s kit igaznak látsz."

 

 

         


Roger testvér írta ezeket a sorokat Teréz anya emlékezetére, boldoggá avatása idején, 2003-ban


Olyan világban élünk, ahol együtt létezik a fény és az árnyék. Élete folyamán Teréz anya arra hívta az embereket, hogy mindig a fényt válasszák. Ez által sokak számára megnyitotta a szentség felé vezető utat. Teréz anya érthetővé tette számunkra Szent Ágostonnak Krisztus után a IV. században írt szavait: „Szeress, és fejezd ki ezt az egész életeddel.” Az Istenbe vetett bizalom akkor válik hihetővé, amikor megélik.


Sok lehetőségem volt beszélgetni Teréz anyával. Gyakran vált felfedezhetővé Krisztus szentsége az elmélkedései által. 1976 nyarán Taizébe látogatott. A taizéi domb tele volt a világ minden tájáról érkezett fiatalokkal. Aznap közösen írtunk egy imádságot: „Ó, Isten, minden ember Atyja! Te mindenkit arra kérsz, hogy szeretetet vigyen oda, ahol a szegényeket megalázzák, kiengesztelődést oda, ahol az emberek között szakadás támad, örömöt, ahol az egyház megrázkódtatásokat él meg. Megnyitod számunkra az utat, hogy a közösség kovászai legyünk az emberiség egész családjában.” Még abban az évben szerzetes testvéreim közül néhánnyal Kalkuttába mentünk, hogy egy időt együtt töltsünk a legszegényebbekkel. Teréz anya háza mellett laktunk, a szegények negyedében. Gyermekek sokaságától lármás területen, ahol főként muzulmánok éltek. Egy keresztény család fogadott be bennünket, egy olyan házba, ami szűk utcák kereszteződésére nyílt, üzletekkel és egyszerű műhelyekkel tarkítva. Teréz anya gyakran jött velünk imádkozni. Délután néha arra kért, hogy kísérjük el, amikor azokat a leprásokat látogatja, akik nem várnak már másra, mint a halálra. Megpróbálta aggodalmaikat lecsillapítani. Rengeteg spontán kezdeményezése volt. Egyik nap, miután a délutánt a leprások látogatásával töltöttük, így szólt hozzám az autóban: „Volna egy kérésem. Mondjon rá igent!” Mielőtt válaszoltam volna, megpróbáltam valami többet megtudni arról, hogy mit is akart, de ő csak ezt ismételte: „Mondjon rá igent!” Végül kifejtette: „Ígérje meg, hogy mostantól fogva egész nap hordani fogják a fehér ruhát, erre a jelre ugyanis korunk emberének nagy szüksége van.” „Igen” – válaszoltam. „Beszélni fogok a testvéreimmel erről. És hordani fogom, amilyen gyakran csak lehetséges.”Nővéreivel azonnal egy fehér ruhát csináltatott, és ragaszkodott hozzá, hogy egy részét ő varrja meg.


Különösen figyelmes volt a gyermekek iránt. Azt javasolta, hogy egyik testvéremmel, aki orvos, minden délelőtt látogassuk meg az elhagyott gyerekek otthonát, hogy a legbetegebbek szenvedésén enyhítsünk. Az első napon felfedeztem egy kislányt, aki négy hónapos volt. Azt mondták róla, hogy nem lesz elég ereje ellenállni a téli vírusoknak. És Teréz anya ezt javasolta: „Vigye el magával Taizébe, ott majd vigyázni tud rá.”


Franciaországba visszatérve a kislány, akit Máriának neveztünk, rosszul lett. Taizébe érkezve életében első alkalommal kezdett el boldog kisbaba módjára nevetni. Az első hetekben gyakran a karjaimban aludt, miközben és dolgoztam. Lassan erőre kapott. Ettől kezdve a faluban egy közeli házban lakott. Nővérem Geneviéve, aki sok évvel ezelőtt gyerekeket fogadott be taizéi otthonába, és sajátjaiként nevelte őket, most örömmel vette magához ezt az indiai kislányt. Amikor megkereszteltük én lettem a keresztapja, és édesapjaként szeretem.


Néhány évvel később, egy őszi vasárnapon Teréz anya ismét Taizébe látogatott. A közös imádság során együtt fejeztük ki aggodalmunkat, amely mindmáig aktuális: „Kalkuttában láthatóak a haldoklók házai. A világ számos országában sok fiatal haldoklik láthatatlan otthonokban. Elszakadt kapcsolatok, és a jövőjük iránti aggodalom nyomasztja őket. Gyermekkoruk ártatlanságában vagy kamaszkorukban kapott sebeik nem gyógyultak be. Egyesekben ez kiábránduláshoz vezet: Minek is élni? Van-e egyáltalán értelme az életnek?”


Két testvéremmel Kalkuttába utaztunk, hogy részt vegyünk Teréz anya temetésén. Szerettük volna megköszönni Istennek az élete ajándékát, és a dicsőítés lelkületében énekelni nővéreivel. Teréz anya ravatala mellett eszembe jutott mindaz, amit közösen éltünk meg. Különösen az a meggyőződés, hogy az Istennel való közösség arra ösztönöz bennünket, hogy megkönnyítsük az emberi szenvedést a földön. Igen, amikor mások megpróbáltatásain enyhítünk, Krisztussal találkozunk. Ő maga mondja: „Amit a legkisebbnek tesztek, nekem, Krisztusnak teszitek.
         


Ima

 

Adj időt a gondolatnak
Erőd forrása ez.
Adj időt az imának
A legnagyobb erő a Földön ez.
Adj időt a mosolynak
A lélek zenéje ez.
Adj időt a játéknak
Az örök ifjúság titka ez.
Adj időt a szeretetnek
s légy szeretett
Isten adománya ez.

Adj időt az adakozásnak
Önzésre nem juthat idő.
Adj időt az olvasásnak
A bölcsesség kútja ez.
Adj időt a barátságnak
A boldogság útja ez.
Adj időt a munkának
A siker ára ez.
Adj időt a szeretetnek
A Mennyek kulcsa ez.

A csend gyümölcse az ima.
Az ima gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a béke.
Ámen.

 

Öröm

Az öröm imádság, az öröm erő.
Az öröm háló, amellyel lelkeket foghatunk.
Isten szereti az örvendező imádságot.
A legjobb módja, hogy Istennek hálát adjunk:
ha dolgunkat örömmel tesszük.

A szerető szív vidám szív.
Ne engedd, hogy a gondok úgy hatalmukba kerítsenek;
hogy miattuk elfelejtsz örülni a feltámadt Krisztusnak.
Mindnyájan Istenhez vágyódunk, a mennyországba,
de hatalmunkban áll, hogy már most és itt nála legyünk a mennyben,
s minden pillanatban boldogságban részesüljünk.

Ez azt jelenti:
szeressünk úgy, ahogyan ő szeret,
segítsünk, ahogyan ő segít,
adjunk, ahogyan ő ad,
szolgáljunk, ahogy ő szolgál,
mentsük meg az embert,
ahogyan ő megment minket,
huszonnégy órán át vele legyünk,
és a legnyomorúságosabb öltözékben is felismerjük.


“Senkit se eresszetek útjára úgy, hogy jobbá és boldogabbá ne tennétek!”

“Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.”

 Az élet himnusza

Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan!
Az élet szép – csodáld meg!
Az élet boldogság – ízleld!
Az élet álom – tedd valósággá!
Az élet kihívás – fogadd el!
Az élet kötelesség – teljesítsd!
Az élet játék – játszd!
Az élet vagyon – használd fel!
Az élet szeretet – add át magad!
Az élet titok – fejtsd meg!
Az élet ígéret – teljesítsd!
Az élet szomorúság – győzd le!
Az élet dal – énekeld!
Az élet küzdelem – harcold meg!
Az élet kaland – vállald!
Az élet jutalom – érdemeld ki!
Az élet élet – éljed!
               

“Ossz szeretetet, bárhová mész: Legfőképpen a saját házadban… ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel és boldogabban távozzék tőled, mint ahogyan jött. Légy Isten jóságának élő kifejeződése; jóság ragyogjon a szemeidben, a mosolyodban, meleg, üdvözlő szavaidban.”


 

NEM FONTOS

Az ember érthetetlen, logikátlan és önző.
NEM FONTOS, SZERESD ŐT!
Ha jót teszel, önös céljaidnak tudják be.
NEM FONTOS, TÉGY JÓT!
Ha megvalósítod céljaidat, hamis barátokra, és őszinte ellenségekre lelsz.
NEM FONTOS, VALÓSíTSD MEG CÉLJAIDAT!
A jót, amit ma teszel, holnapra elfelejtik.
NEM FONTOS, TÉGY JÓT!
A tisztesség és az őszinteség sebezhetővé tesz.
NEM FONTOS, LÉGY ŐSZINTE ÉS TISZTESSÉGES!

Amit évekig építettél, egy perc alatt romba dőlhet.
NEM FONTOS, ALKOSS!
Pórul járhatsz, ha segítesz az embereknek.
NEM FONTOS, SEGÍTS NEKIK!


A REMÉNYSÉG IMÁJA...


URAM!
VEZESS ENGEM A HALÁLBÓL AZ ÉLETRE,
A HAZUGSÁGBÓL AZ IGAZSÁGRA!
VEZESS ENGEM A KÉTSÉGBEESÉSBŐL A REMÉNYSÉGRE,
A FÉLELEMBŐL A BIZALOMRA!
VEZESS ENGEM A GYŰLÖLETBŐL A SZERETETRE,
A HÁBORÚBÓL A BÉKÉBE!
ENGEDD, HOGY BÉKE TÖLTSE BE A SZIVEINKET,
A MI VILÁGUNKAT ÉS AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉGET!

BÉKE, BÉKE, BÉKE! AMEN

 

A legszebb a világon

 

A legszebb nap?
A ma.

A legnagyobb akadály?
A félelem.

A legkönnyebb?
Tévedni.

Minden rossz gyökere?
Az egoizmus, az önzés.

A legszebb szórakozás?
A munka.

A legveszedelmesebb vereség?
A bátorság hiánya.

A legjobb tanítók?
A gyermekek.

A legszükségesebb szükségszerűség?
Önmagamat ajándékozni.

Mi boldogít a legteljesebben?
A másik embernek hasznára lenni.

A legveszedelmesebb hiba?
A rossz kedélyállapot.

A legközönségesebb érzés?
A bosszú és a gyűlölet.

A legszebb ajándék?
A megértés, az együttérzés.

A nélkülözhetetlen?
Az otthon, a valahová tartozás.

A jóleső érzés?
A belső béke.

A legjobb megoldás?
Az optimizmus.

A legnagyobb megelégedettség?
Az elvégzett kötelesség.

A legnagyobb erő a világban?
A hit.

A legfontosabb emberek?
A szülők.

A legszebb a világon?
A SZERETET.


Uram, akarod?

Uram, akarod a kezemet,
hogy ez a nap a rászoruló szegények
és betegek megsegítésével teljen?
Uram, neked adom ma a kezemet.

Uram, akarod a lábamat,
hogy a mai nap azok látogatásával teljen,
akiknek barátra van szükségük?
Uram, ma neked adom lábamat.

Uram, akarod ma a hangomat,
hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal,
akik a szeretet szavát szomjazzák?
Uram, neked adom ma a hangomat.

Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap
a magányosok szeretetével múljon el,
mert hiszen ők is emberek?
Uram, ma neked adom a szívemet.


Kalkuttai Teréz anya gondolatai

 

„Azt gondolom, hogy a mai világ fejtetőre van állítva, és sok a szenvedés azért, mert oly kevés a szeretet az otthonokban és a családi életben. Nincs időnk a gyermekeinkre, nincs időnk egymásra, nincs időnk élvezni egymás jelenlétét.“

“A szeretet az otthonainkban kezdődik; a szeretet az otthonokban lakik és ezért van a sok szenvedés és szerencsétlenség a világban... Úgy tűnik, manapság mindenki szörnyű sietségben van, türelmetlenül a minél nagyobb siker, fejlődés, gazdagság és más hasonlók elérésében, a gyermekeknek pedig szüleik idejéből oly kevés jut. A szülőknek nincs idejük egymásra és így a családokban kezdődik a világ békéjének felbomlása.”

“Szükségünk van megtalálni Istent, de Őt nem találhatjuk meg a zajban és nyugtalanságban. Isten a csend barátja. Nézzétek a természetet, ahogy a fák, a virágok, a fű csendben növekszik; nézzétek a csillagokat, a Holdat és a Napot, ahogy csendben haladnak… Szükségünk van a csendre, hogy megérinthessük a lelkeket.”


A SZEGÉNYSÉGRŐL

“Istent látom minden emberi lényben. Amikor a leprások sebeit mosom, úgy érzem, mintha magát az Urat ápolnám. Hát nem egy csodálatos tapasztalat?„ – 1974-es interjú.

“Amikor ezt a pusztaságot látom, haragot érzek. Egyébként nem engedem meg magamnak a haragot, de miután láttam Etiópiát, nem tudok ezen segíteni.„ -- Washington 1984.

“A legszörnyűbb szegénység a magány és az érzés, hogy senki sem szeret minket.”

“A ma legnagyobb betegsége nem a lepra, sem a tuberkulózis, hanem a nemkívántság és kivetettség érzése.”

“A világban nagyobb az éhség a szeretetre és elfogadásra, mint a kenyérre.”

“Olykor azt gondoljuk, a szegénység: éhesnek, mezítelennek és hontalannak lenni. Mégis a legnagyobb szegénység nemkívántnak, nem szeretettnek lenni és tudni, hogy senki sem törődik veled. El kell kezdenünk gyógyítani ezt a szegénységet a saját otthonainkban.”


A SZERETETRŐL

“Igyekszem a szegényeknek szeretetből nyújtani azt, amit a gazdagok pénzért kapnak. Nem, én nem érinteném meg a leprást ezer fontért sem; de Isten iránti szeretetből örömmel ápolom.”

“Megismertem a paradoxont: ha fájdalomig szerettek, a fájdalom eltűnik és csak a szeretet marad.”

“Nem vagyok biztos abban, milyen lesz a mennyben, de egyet biztosan tudok. Ha meghalunk és eljön az idő, hogy az Úr ítéljen fölöttünk, NEM azt kérdezi majd: mennyi jót tettünk életünkben, hanem mennyi SZERETETTEL tettük.”

“Ha elítélitek az embereket, nincs időtök szeretni őket.”


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 99
Tegnapi: 85
Heti: 356
Havi: 1 002
Össz.: 1 099 089

Látogatottság növelés
Oldal: Teréz anya
Életképek - © 2008 - 2018 - krisztina.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weboldal szerkesztő mindig ingyenes. A weboldal itt: Ingyen weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »